• Az ön kosara üres!

Szabó Regina üdvözli Önt a Forever Living internetes áruházában!

Általános Szerződési Feltételek

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
A www.flpshop.hu honlap (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a Forever Living Products Magyarország Kft. (1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-567682, Adószám: 12239818-2-43,  telefonszám: 06 1/269-5370, email cím: flpgenmanager@foreverliving.hu; ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, továbbiakban: FLP)
Tárhelyet biztosító társaság: Web Press Hungary Kft.
székhely: 1085 Budapest, József Krt. 69.
elérhetőség: info@wphkft.hu
Az FLP-től történő elektronikus vásárlás esetére kizárólag az alábbi általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://www.flpshop.hu/ és az Áruházunk használatáról  honlapon közzétett (a továbbiakban: Webáruház), a rendelés időpontjában a honlapon található változata érvényes.
A jelen ÁSZF érvényes: 2020. augusztus 3-tól visszavonásig.
Az alábbi ÁSZF kizárólag a FLP Webáruházán keresztül eszközölt szerződéskötések esetében érvényes. Jelen ÁSZF szövege a honlapról letölthető számítógépre vagy más adathordozóra, illetve kinyomtatható.
A Webáruházat bárki használhatja abból a célból, hogy megismerkedjen az FLP termékkínálatával. Termékeinkből vásárolni azonban csak azok a bejegyzett üzleti partnereink jogosultak, akik külön megállapodás alapján tagjai partnerhálózatunknak (Forever Üzleti Partnerek).

Azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tagsággal, további információt és adminisztratív segítséget találnak a Webáruház ’Fiókom’ menüjében elérhető ’Regisztráció’ felületére kattintva.
 
 1. Webáruház tartalma
A Webáruház az FLP saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Webáruház és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, védjegy, árujelző stb., illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. A Webáruházon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, tartalommal és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója az FLP.
 
A Webáruházon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak, részletes információkat közvetlenül az FLP-től jogosult a felhasználó kérni.
 
Az FLP nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Webáruházra történő belépésből vagy a Webáruház használatából, vagy a Webáruházon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.
 
 1. Forever Üzleti Partneri jelentkezési lap
Bejegyzett partnereinknek szükségtelen, sőt kifejezetten nem ajánlott a Webáruházban megtalálható adatlap kitöltése és elküldése. Ez ugyanis a partnerhálózatunkhoz való csatlakozási szándékát jelenti egy, az érdeklődő által ismert Forever Üzleti Partner közreműködésével. Aki tehát már Forever Üzleti Partnerünk, ennek az adatlapnak a kitöltésével ismételt regisztrációt kezdeményez, ami az FLP Nemzetközi Üzletpolitikája szerint nem megengedett.

Webáruházunk azon látogatóinak azonban, akik még nem Forever Üzleti Partnerek, figyelmébe ajánljuk ezt a fejezetet:
Amennyiben Ön vásárolni szeretne Webáruházunkban, vagy érdeklődik az FLP üzleti lehetősége iránt, javasoljuk, csatlakozzon partnerhálózatunkhoz. Kizárólag 18. éven felüliek csatlakozhatnak az FLP hálózathoz és köthetnek Forever Üzleti Partneri szerződést. Erre csak úgy van lehetősége, ha egyik Forever Üzleti Partner közreműködését kéri. Ha Ön ismer ilyen személyt, javasoljuk, beszélje meg vele szándékát, és kérje segítségét, akár a termékekről, akár az üzleti lehetőségről szeretne többet megtudni. Társaságunk semlegességét megőrizve nem ajánl Önnek ilyen partnert, de ha már kapcsolatba került valamelyikükkel, az Ön csatlakozását készséggel megkönnyítjük azzal, hogy Webáruházunkban elektronikusan kitöltheti jelentkezési lapját és elektronikusan megkötheti a Forever Üzleti Partner szerződést. Természetesen lehetőség van a jelentkezési lap papír alapú személyes kitöltésére és aláírására is.
Jelentkezésének elfogadására csak az első termékrendelésével együtt kerülhet sor.

A jelentkezési lap kitöltésével és elfogadásával (amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) alapján elektronikus úton történő szerződésnek minősül Ön és FLP között) csatlakozhat partnerhálózatunkhoz. Ennek folyamata a következő:
 1. Állítsa össze első megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével! Jelentkezését csak első megrendelésével együtt fogadjuk el.
 2. Töltse ki a következő oldalon található űrlapot! Az adatok között meg kell jelölnie annak a személynek a nevét és azonosító számát, akinek közreműködésével Ön kapcsolatba került áruházunkkal. Ettől a személytől Ön további információkat és segítséget kaphat, amennyiben kéri.
 3. Ha Ön nem egy partnerünk ajánlására kereste fel áruházunkat, kérjük, ismeretségi körében keressen egy ilyen személyt, mivel az Ön regisztrációja csak így lehetséges.
 4. Olvassa el figyelmesen az adatbeíró rész alatti linkekről megnyitható ÁSZF-t és Adatvédelmi Szabályok nevű dokumentumot, és ha azzal kapcsolatban kérdései támadnak, kérjen információt a fent megnevezett ismerősétől, aki készséggel az Ön segítségére fog sietni. Amennyiben a kérdéseire választ kapott, töltse ki elektronikusan a jelentkezési lapot!
 5. Majd a következő oldalakon válassza ki a kívánt fizetési és szállítási módot! Abban az esetben, ha házhozszállítást vagy csomagpontos átvételt választ szükséges a futárszolgálatok és a csomagpontok üzemeltetőinek Adatkezelési tájékoztatóit elfogadnia. Ezt követően kattintson Regisztráció és megrendelés elküldése gombra!
 6. Ezt követően Ön az Ön által megadott e-mail címre egy automatikus E-mail cím megerősítése tárgyú e-mailt fog kapni. Erre azért van szükség, hogy személyes adatai között e-mail címe biztosan helyesen kerüljön rögzítésre adatbázisunkban. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy regisztrációja nem véglegesül és rendelése nem kerül feldolgozásra addig, amíg az E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE feliratra való kattintással nem igazolja vissza számunkra e-mail címének helyességét.
  Ha az automatikus visszaigazoló üzenet nem érkezik meg önhöz, vagy amennyiben Webáruházon keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, kérjük, annak kijavítása érdekében  keresse internetes Webáruházunk ügyfélszolgálatát a következő telefonszámok valamelyikén: +36-1-269-5370, +36-70-436-4290, +36-70-436-4291, vagy jelezze a problémát e-mailben a webshop@foreverliving.hu e-mail címen!
 7. Miután rendszerünk érzékelte, hogy ön megerősítette e-mail címét munkatársaink összevetik az Ön jelentkezési lapjának adatait partnereink nyilvántartott adataival annak előzetes megállapítása végett, hogy Ön nem szerepel-e már bejegyzett partnereink között, mivel a kettős regisztráció rendszerünkben nem megengedett. Az ellenőrzés után e-mailben elküldjük önnek Forever Üzleti Partner kódszámát és a webshop további használatához szükséges jelszavát. Amint megkapja ezt az e-mailt kérjük, hogy a lehető leghamarabb lépjen be a kapott jelszóval https://www.flpshop.hu/ oldalunkra, és a Fiókom menüpontban tekintse meg és ellenőrizze Forever Üzleti Partneri Jelentkezés elnevezésű szerződését! Amennyiben adateltérést talál, kérjük jelezze webáruházunk ügyfélszolgálatán a következő telefonszámok valamelyikén: +36-1-269-5370, +36-70-436-4290, +36-70-436-4291, vagy e-mailben a webshop@foreverliving.hu e-mail címen!
 8. Végül elküldjük Önnek megrendelése visszaigazolását. Ha első megrendeléséhez bankkártyás vagy PayPal fizetési módot választott, ebben a második levélben egy linket küldünk Önnek, amelyre kattintva elvégezheti a bankkártyás vagy a PayPal fizetést. Ha Ön első megrendelésekor utánvétes fizetési módot választott, a megrendelt termékek árát azok átvételekor kell megfizetnie. Erről részletesebben olvashat a főoldal ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁRÓL menüpontjában.
 9. A Forever Üzleti Partner szerződés rögzítésre kerül https://www.flpshop.hu/ oldal szerverén és utóbb hozzáférhető lesz a Fiókom/Regisztráció menügomb alatt. A szerződés nyelve magyar. Az eljárás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) alapján elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
 
 
 1. Forever Üzleti Partner Szerződés feltételei
 
Amennyiben jelen Forever Üzleti Partneri szerződés ("Forever Üzleti Partneri Szerződés") létrejön, Ön a regisztrációs gomb megnyomásával tudomásul veszi és beleegyezik a következőkbe:
 
 1. Saját nevében cselekszik, 18. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott vagy kizárt.
 2. A Forever Üzleti Partneri Szerződés aláírásával és annak az FLP általi elfogadásával Preferred Customerré válok. A Preferred Customer Preferred Customer Árra jogosult, mely ár 5%-kal alacsonyabb az Ajánlott Kiskereskedelmi Árnál. Két (2) egymást követő hónapban két (2) Karton Pont értékű Forever Living termék megvásárlásával Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partnerré válok, és az ennek megfelelő juttatásokra leszek jogosult.
 3. Ez a Forever Üzleti Partneri Szerződés egy kötelező érvényű megállapodás Ön között és az FLP között, amely azzal jön létre, hogy a jelentkezésről az FLP központja tudomást szerzett és azt jóváhagyta. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy szponzort választhat vagy elfogadja az Ön számára kijelölt szponzort. Ezúton kijelenti, hogy a jelen Forever Üzleti Partneri Szerződés elfogadását megelőzően nem szponzorált Magyarországra.
 4. Tudomásul, veszi, hogy független szerződő partner a fogyasztói termékek eladása területén. Semmilyen célból sem az FLP alkalmazottja vagy törvényes képviselője. Felelős az alkalmazandó jog szerinti és a kötelezően alkalmazandó magyar törvények és egyéb jogszabályok és szabályzatok betartásáért, beleértve, de nem kizárólag a licenszekre és az adózásra vonatkozó jogszabályokat. Tudomásul veszi, hogy az esetleges díjazása a termékek eladása terén nyújtott felügyeleti és egyéb teljesítményen alapul, és nem az Ön által szponzorált személyek számán, ledolgozott munkaórákon vagy más tényezőn. Jogszabály ettől eltérő, kötelező rendelkezése hiányában az FLP nem felel egyetlen terhelő adófajta megfizetéséért sem.
 5. Önnek nincs kötelezettsége minimális befektetés megtételére vagy minimális leltárkészlet fenntartására. Minden vásárlást az eladással összefüggésben álló ésszerű mennyiségben kell megtenni.
 6. Ön megkapta és elolvasta az FLP-re alkalmazandó és a www.foreverliving.com oldalon elérhető FLP Nemzetközi Üzletpolitikát. Beleegyezik, hogy tevékenységét az FLP Nemzetközi Üzletpolitika, eljárások és marketing tervek alapján folytassa. Tudomásul veszi, hogy cselekedetei, vagy azok hiánya, amelyek az ilyen politikák és eljárások hibás használatát, hibás értelmezését vagy megsértését eredményezik - ideértve a nem engedélyezett promóciós anyagok használatát is -, az FLP-nél való Forever Üzleti Partneri státusza FLP általi felmondásához vezethetnek.
 7. Tudomásul veszi és elfogadja az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában meghatározott adatvédelmi politika feltételeit. Ezzel kapcsolatban tudomásul veszi és elfogadja a Webáruház adatvédelmi tájékoztatóját.
 8. Tudomásul veszi, hogy az FLP megfelelő önálló vagy más tájékoztatásba foglalt értesítés küldésével megváltoztathatja, módosíthatja az FLP Nemzetközi Üzletpolitikáját, eljárásait és a marketing tervét egy életképes marketingrendszer biztosítása, továbbá a jogszabályoknak és a gazdasági feltételeknek való megfelelés érdekében. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az értesítés vagy tájékoztató kézhezvételétől számított 7 napon belül az FLP részére elküldött írásbeli nyilatkozattal a módosítások ellen nem tiltakozik, a módosítások Önre nézve kötelező érvényűek. Beleegyezik továbbá abba, hogy amennyiben a módosításokat nem fogadja el a Forever Üzleti Partneri szerződés a tiltakozó nyilatkozat FLP általi kézhezvételével egyidejűleg megszűnik.
 9. Beleegyezik, hogy megfelelően képviseli az FLP termékeit és marketing tervét. Minden hirdetési formát, ideértve, de nem kizárólag a kép- és hangrögzítő, elektronikus és nyomtatott anyagokat, használat előtt meg kell küldeni és írásban jóvá kell hagyatni az FLP erre felhatalmazott képviselőjével, és azoknak minden esetben meg kell felelniük az FLP Nemzetközi Üzletpolitikának. Ön Forever Üzleti Partnerként tudomásul veszi, hogy a Forever Üzleti Partneri Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében a regisztráció során megadott e-mail címére az FLP jogosult az aktuális termékeivel, termékkínálatával, eseményeivel, ajánlataival, ösztönzőivel, illetve szakmai rendezvényekkel kapcsolatos információkat küldeni.
 10. Az FLP tájékoztatja Forever Üzleti Partnereit, hogy az FLP által rendezett rendezvényeken kép- és hangfelvétel készülhet. A Forever Üzleti Partner a rendezvényen történő részvételével ezt tudomásul veszi, és hozzájárulását adja, hogy az FLP a rendezvényen készített kép- és hangfelvételeket (a továbbiakban: képmás) marketing és üzleti kommunikációja során felhasználja. A képmást a FLP - vagy általa megbízott harmadik személy – jogosult elsősorban, de nem kizárólag promóciós célú online és offline írott és nyomtatott belső és külső megjelenéseiben, hírleveleiben, weboldalain, plakáton, szóróanyagon, közösségi médiában, online weboldalak bannerein, TV-ben, a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni. A képmás módja kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a felvétel fel- és átdolgozására, terjesztésére, többszörözésére, nyilvánosság felé történő közvetítésére, adathordozón való rögzítésére és tárolására, továbbá a képmás felhasználásának harmadik személy részére történő átengedésére. A jelen bekezdésben rögzített képmás felhasználásért Forever Üzleti Partner díjazásra nem jogosult. Amennyiben a rendezvényen a képmás felvétel ellen tiltakozik, úgy ezt a rendezvény helyszínén az FLP helyszínen tartózkodó rendezvényért felelős munkatársának vagy az FLP részére e-mailen jelezheti.
 11. TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL, HOGY A JELEN FOREVER ÜZLETI PARTNER SZERZŐDÉST AZ FLP-NEK KÜLDÖTT ÍRÁSBELI LEVÉLLEL BÁRMIKOR FELMONDHATJA, AMELY FELMONDÁS AZ FLP ÁLTALI KÉZHEZVÉTELLEL HATÁLYOSUL. A FELMONDÁST AZ ALÁBBI CÍMRE KELL KÜLDENI: [Forever Living Products Magyarország Kft., 1439 Budapest, Pf. 745, e-mail: flpnk@foreverliving.hu]. A FELMONDÁS NYILATKOZAT JELEN ÁSZF 2.  számú MELLÉKLETÉT KÉPEZI.
 12.  Ha a felmondást választja, minden az FLP-től Ön által vásárolt terméket, amelyek még felbontatlan és ép formában a tulajdonában vannak, az FLP visszavásárolja az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában foglalt politikának és eljárásoknak megfelelően. Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy azokat a termékeket, amelyeket a felmondás napját megelőző 12 hónapnál régebben vásárolt, az FLP nem vásárolja vissza.
 13. Ameddig Forever Üzleti Partner, és nem sérti meg ezt a Forever Üzleti Partner Szerződést, az FLP lehetővé teszi, hogy termékeihez vásárlás útján hozzájusson és sikeres tevékenységét a Marketing Tervben meghatározottak szerint juttatásban részesítse.
 14. Tudomásul veszi, hogy ez a Forever Üzleti Partner Szerződés természeténél fogva személyes, emiatt nem ruházható át és nem engedményezhető, ide nem értve a Forever Üzleti Partneri Szerződés Átruházása Vállalkozásra dokumentum kitöltését. Halál esetén a Forever Üzleti Partneri státuszt az FLP Nemzetközi Üzletpolitikában meghatározott módon olyan személy folytathatja tovább, aki megfelel a Forever Üzleti Partnerré válás feltételeinek.
Beleegyezik, hogy Forever Üzleti Partnerként a legmagasabb etikai szintet képviseli és tisztességes tevékenységet folytat.

 
 1. Vásárlás menete
A vásárlás menetével kapcsolatosan kérjük olvassa el az ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁRÓL című tájékoztatót: https://www.flpshop.hu/aruhazunk-hasznalatarol .
 
 
 1. Termékekkel kapcsolatos panaszok

A FLP-nek az Ön felé fennálló felelősségének alapját és mértékét, amennyiben az eladott termék fizikai vagy jogi (szavatosság) hibát tartalmaz, a Ptk. rendelkezései, különösen a Ptjk 6:159 és a  és azt követő Cikkei és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet határozzák meg.

A Webáruházban bemutatott termékekre kellék- és/vagy termékszavatosság vonatkozhat.

FLP köteles a terméket az Ön részére hibátlan állapotban leszállítani.

Önszavatossági igény bejelentéssel élhet, amelyet például írásban nyújthat be, a következő e-mail címen:  ugyfelszolgalat@foreverliving.hu vagy az alábbi levelezési címen1439 Budapest, Pf.: 745.: „Reklamáció”. Amennyiben egy termékre vonatkozik a reklamáció, általában tanácsos a terméket a szavatossági igény bejelentéssel együtt eljuttatni a FLP-hez, hogy FLP a terméket megvizsgálhassa és a szavatossági igény bejelentésre választ adhasson. A reklamált terméket postai úton juttathatja el a 1439 Budapest, Pf. 745. címre, vagy személyesen a 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11 címre.

Kellékszavatossági igénye alapján Ön választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a FLP költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a FLP a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni

Ön a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a FLP-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a FLP adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az FLP-vel közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.
Az Ön kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy az elévülés 2 év. Amennyiben Ön egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.
A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Termékszavatosság
Az FLP által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a fogyasztó. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Fogyasztó.
Jótállás
Az FLP által a Webáruházban forgalmazott termékekre a jelenlegi hazai szabályok alapján nincs kötelező jótállás.

Javasoljuk, hogy a a következőket adja meg a szavatossági igény bejelentés leírásában: (1) a szavatossági igény tárgyára vonatkozó információk és körülmények, különösen a hiba típusa és előfordulásának időpontja; (2) a termék adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozásának kért módja vagy az árleszállítási nyilatkozat vagy a szerződéstől való elállás; és (3) a szavatossági igényt benyújtó személy kapcsolati információi. Az előző mondatban felsorolt követelmények kizárólag javaslatok, és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok teljesítését.

Ha az FLP az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Az FLP-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 Ha a terméket el kell juttatni az FLP-hez annak érdekében, hogy FLP válaszolni tudjon az Ön szavatossági igényére, vagy Ön a szavatossági jogait gyakorolhassa, Ön köteles a terméket a következő címre eljuttatni:

1184 Budapest, Nefelejcs utca 9.-11.

Kérjük, hogy a visszaküldés díját előlegezze meg, jogos reklamáció esetén a postaköltséget visszafizetjük Önnek!

Amennyiben azonban a hiba jellege, a termék típusa vagy annak felszerelése miatt a terméket nem tudja eljuttatni, vagy az túlzott nehézséggel járna, felkérhető arra, hogy a Terméket előzetesen egyeztetett időpontban a FLP rendelkezésére bocsássa.

 

 1. Jogorvoslat
Amennyiben az FLP és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az FLP-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Ön bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben ön Fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Jogvita esetén, Önnek joga van a megyei (vagy fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményeznie. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu weboldalon. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatóak a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon.
A leírtakon felül az FLP tájékoztatja Önt, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.
Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr
 
 1. A szerződéstől való elállás joga
Az a vásárló, aki távoli felek közt létrejött szerződést kötött, 14 napon belül jogosult az attól való elállásra indoklási kötelezettség és bármilyen költségtől mentesen, kivéve, amit a törvény előír (amely az elállás szerződéses jogának megadását jelenti a fogyasztónak nem minősülő vásárlók részére). A határidő betartása érdekében elegendő, ha a vásárló egy erre vonatkozó nyilatkozatot tesz a FLP felé a határidő lejárata előtt. Ön  egyértelmű nyilatkozatban közölheti az adásvételi szerződéstől való elállását. Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat benyújtható az alábbi módon: postán: 1439 Budapest, Pf. 745. vagy emailen:  ugyfelszolgalat@foreverliving.hu,ezen ÁSZF 1. Mellékletében foglalt nyomtatvány használatával.
A fogyasztó az elállási jogát az adásvételi szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Önnek joga van az elállási űrlap sablon (1. számú melléklet) használatára, de erre nem kötelezett.
Az adásvételi szerződéstől való elállási időszak azon a napon indul, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél, aki nem lehet a szállító, a terméket birtokába veszi, és olyan adásvételi szerződések esetén, amelyek:

a) több termékre vonatkoznak, amelyek szállítása külön, tételekben vagy részenként történik - attól az időponttól, amikor Ön az utolsó terméket, tételt vagy részt birtokba veszi, vagy

b) termékek rendszeres szállítására vonatkoznak egy meghatározott időtartamon belül - attól az időponttól, amikor az első Termékeket birtokba veszik.

A távol levő felek közt megkötött szerződéstől való elállás esetén a szerződés úgy tekintendő, mintha nem jött volna létre.
FLP köteles haladéktalanul, de legkésőbb az Ön szerződéstől való elállási nyilatkozatának átvételétől számított 14 napon belül Ön számára visszatéríteni minden Ön által fizetett összeget, beleértve a termék szállítási költségeit is (kivéve azokat a költségeket, amelyek a vásárló által kiválasztott szállítási mód tekintetében a Webáruházban elérhető, legolcsóbb szállítási mód költsége felett merülnek fel), amennyiben a fogyasztó reklamációja megalapozott.
FLP a kifizetett összeget azzal a fizetési móddal fizeti vissza, amelyet Ön használt, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten elfogadja olyan eltérő fizetési mód alkalmazását, amely a fogyasztó számára nem jár költséggel.
A FLP saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Amennyiben Ön nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a FLP nem köteles megtéríteni.
Ön felel a termék értékcsökkenéséért a termék olyan használatából eredő esetekben, amikor az nem volt szükséges a termék természetének, jellemzőinek és hasznosságának megállapításához.
Visszatérítési és Visszavásárlási Eljárás Termékvásárlók és Új Vásárlók számára
A Termékvásárló / Preferred Customer 100%-os elégedettségi garanciával rendelkezik. A vásárlás napjától számított harminc (30) napon belül, a Termékvásárló / Preferred Customer:
1) A hibás termék kiváltását kérheti azonos termékkel; vagy
2) Elállhat a vásárlástól, visszaviheti a terméket és a vételár teljes megtérítését kérheti, ide nem értve a szállítási költségeket.
(b) Igényének érvényesítéséhez a Termékvásárló / Preferred Customer köteles megfelelő írásbeli értesítést küldeni, a vásárlást és annak időpontját számlával igazolni és a terméket a beszerzés helyszínére az FLP-nek haladéktalanul, de legkésőbb a fenti 30 napos határidőn belül visszaküldeni.
Az FLP fenntartja a jogot, hogy az ismételt visszahozatalokat elutasítsa.
(c) Amennyiben az FLP termékeket a Termékvásárló / Preferred Customer a Webáruházából szerezte be és ezt követően visszahozta azokat a vételár visszatérítése érdekében, a kifizetett Preferred Customer Árnyereség és a Bónuszok visszavonásra kerülnek azon Forever Üzleti Partnerektől, akik részesültek az eladásból, és az a Forever Üzleti Partner, aki a termékeket vásárolta, elveszíti Nagykereskedelmi minősítését és ismét Termékvásárlóvá / Preferred Customer Vásárlóvá válik.
(d) Amikor az FLP termékeket egy Forever Üzleti Partnertől vagy rajta keresztül szereznek be, ez a Forever Üzleti Partner elsődleges félként vállal felelősséget a fogyasztói elégedettségért olyan módon, hogy vagy kicseréli a terméket, vagy visszatéríti a pénzt. Vita felmerülése esetén az FLP fogja a tényeket megállapítani és megoldani a vitás kérdést. Amennyiben készpénzt fizet ki/ad ki az FLP, ugyanez az összeg fogja terhelni az(oka)t a Forever Üzleti Parner(eke)t, aki(k) a termék eladásából profitált(ak).
Visszatérítési és Visszavásárlási Eljárás Forever Üzleti Partnerek számára
Termékvásárlónak történő értékesítés esetén a Forever Üzleti Partner köteles a Termékvásárlónak a terméket kicserélni vagy a pénzt megtéríteni. Abban az esetben, ha vita merül fel, az FLP Társaság állapítja meg a tényeket, és rendezi a vitát. Amennyiben az FLP Társaság a vásárlás alapján már kifizetést teljesített a Forever Üzleti Partnernek, ezen összeget az értékesítésből részesülő Forever Üzleti Partner köteles visszafizetni az FLP Társaságnak. A vásárlástól számított 30 napig az FLP kicseréli a hibás terméket vagy azt a terméket, amelyet a Termékvásárló elégedetlenség miatt vitt vissza a Forever Üzleti Partnernek. A kicseréléshez a vásárlás idejének hitelt érdemlő bizonyítása szükséges. A vásárlásnak annál a Forever Üzleti Partnernél kellett történnie, aki a terméket visszaviszi. Ezen kívül - a Termékvásárló által visszavitt termékért a Forever Üzleti Partnernek nyújtott cseréhez - a Termékvásárlónak történő értékesítésről szóló bizonyíték, a vásárlás törléséről szóló írásbeli bizonyíték, az összeg visszautalásáról szóló aláírt igazolás és a termék visszavitele vagy az üres tároló szükséges. Az FLP fenntartja a jogot, hogy az ismételt visszaviteleket elutasítsa.
Amennyiben valamely Forever Üzleti Partner az FLP Társasággal fennálló Forever Üzleti Partneri jogviszonyát felmondja, az FLP kötelezettséget vállal, hogy a leírások és a bemutató termékek kivételével minden, fel nem használt (bontatlan, ép csomagolású), még le nem járt szavatosságú, a Forever Üzleti Partneri jogviszony megszűnését megelőző 12 (tizenkét) hónapban vásárolt FLP terméket visszavásárol tőle. Az FLP termékek visszavásárlásának előfeltétele, hogy a Forever Üzleti Partner az FLP-vel fennálló Forever Üzleti Partneri jogviszonyának megszüntetését írásban kezdeményezze és a Forever Üzleti Partneri jogviszonyból eredő jogairól lemondjon. A Forever Üzleti Partneri jogviszonyt felmondó Forever Üzleti Partner köteles valamennyi terméket, amelynek visszavásárlását kéri – a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával együtt – az FLP Társaságnak visszajuttatni. A fenti tények igazolása után a visszavásárolt termékeknek azt az értékét, amely a Forever Üzleti Partnert megvásárlásukkor terhelte, az FLP Társaság a Forever Üzleti Partner részére a szokásos módon megfizeti, csökkentve az eredeti megvásárlásuk alapján utánuk járó bónuszokkal, a kezelési költséggel és a szállítási költséggel.
Amennyiben a visszahozott terméket a jogviszonyát megszüntetni kívánó Forever Üzleti Partner Preferred Customer Áron (PCP) vásárolta, úgy a Preferred Customer Árnyereség levonásra kerül attól a Forever Üzleti Partnertől, akinek az kifizetésre került. Továbbá, amennyiben a Forever Üzleti Partneri jogviszonyát megszüntetni kívánó Forever Üzleti Partner által visszahozott termék pontértéke több mint 1 Karton Pont, a visszavásárolt termékek után kifizetett valamennyi bónusz és Karton Pont visszavonásra kerül a Forever Üzleti Partner felsővonalától. Amennyiben a visszavonásra kerülő Karton Pontokat a Forever Üzleti Partner vagy a felsővonalán elhelyezkedő bármely Forever Üzleti Partner marketing rendszerben történt előrelépése szempontjából figyelemben vették, meg lehet vizsgálni, hogy az előrelépés feltételei a visszavont Karton Pontok hiányában is fennállnak-e és az előrelépés hatályban maradhat-e.
Amennyiben a Forever Üzleti Partneri jogviszonyát megszüntetni kívánó Forever Üzleti Partner visszahoz bármely Combo Pak-et, és abból hiányzik néhány termék, a visszatérítés összegét és a felsővonaltól történő visszavonásokat úgy számolják ki, mintha az egész Combo Pak-et visszahozták volna, és a hiányzó komponensek Nagykereskedelmi vagy Preferred Customer Árát ezután levonják a kiadott visszatérítés összegéből.
A Forever Üzleti Partner által az FLP Társaságnak okozott költségek és károk távozó Forever Üzleti Partner általi megtérítése után az FLP Társaság törli a távozó Forever Üzleti Partner regisztrációját az FLP Marketing Tervéből és a távozó Forever Üzleti Partner teljes alsóvonala változatlan rendben átkerül a távozó Forever Üzleti Partner Szponzora alá.
A „Visszavásárlási Szabály” célja azon kötelezettség előírása a Szponzor és az FLP Társaság részére, hogy biztosítsák azt, hogy a szponzorált Forever Üzleti Partner észszerűen vásároljon termékeket. A Szponzor köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy megadja a Forever Üzleti Partnereknek a javasolt iránymutatásokat ahhoz, hogy csak annyi terméket vásároljanak, amennyi aktuális szükségleteiknek megfelel. Azon termékek, amelyekről bebizonyosodik, hogy korábban értékesítésre, fogyasztásra vagy használatra kerültek, a „Visszavásárlási Szabály” szerint nem kerülnek visszavásárlásra.
 
 1. Záró rendelkezések
 
Az FLP tájékoztatja Önt, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
A Webáruház szolgáltatására vonatkozóan nincsen hatályos magatartási kódex, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát az FLP.
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak és az ÁSZF visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.
Az FLP és Ön közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

Mellékletek:
 1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 2. NYILATKOZAT a Forever üzleti partneri jogviszony megszüntetéséről